Historisk utvikling

Veteranmotordager

­En aktivitet som ved sin originalitet er verdt å nevne og vie spesiell oppmerksomhet. Det er knapt noen klubb i verden som har maken. Det var en av våre veteraner, Odd Wangen som bokstavelig talt bar ideen fram, og som ved sin utrettelige entusiasme fikk klubben med på å innføre dette som en aktivitet. Under tiden hadde Odd på egen hånd begynt på arbeidet. Fra starten gikk det ut på å rehabilitere gamle – i vårt tilfelle – stasjonære motorer – og pusse dem opp så de ser ut som nye (og vel så det). Etter hvert fikk Odd hjelp av en annen av medlemmene, Håkon Solås, og disse to la ned hundrevis av timer på dette arbeidet.  Resultatet har blitt at vi rår over en anselig og verdifull veteranmotorpark. Den er plassert i nær tilknytning til Bøndenes Hus med et forseggjort tak over, og der står:

Jacobsen Lokomobil fra 1919 (sagbruk)

Målilla råoljemotor fra 1929 (sagbruk)

Trygg bensinmotor fra 1931 (torvindustri)

Dampmaskin (skipsmotor)

Liten glødehodemotor (båtmotor)

Trygg 4 hk bensinmotor.

(i glassmonter i Vestibylen)

 

Det viste seg snart at det blant publikum, både innen-  og  utenbygds, var en meget stor interesse for disse motorene.  Ved enkelte anledninger var det stor tilstrømning av folk som ville se dem.  Dette ga ideen til de nå så kjent veteranmotordager. De ble første gang arrangert i 1984 utenfor Bøndenes Hus.  Det kjente TV-programmet ”Norge Rundt” var tilstede og gjorde opptak som senere ble sendt. Da plassen ved Bøndenes Hus ble for liten, ble neste arrangement i 1985, lagt til travbanen på Magnor.   Siden har dette vært plassen for Veteranmotordagene som går over to dager. Dette har vært mulig takket være den velvilje som eierne av banen, Eidskog Travselskap, har vist oss. Fra og med 1986 har veterandagene blitt arrangert hvert annet år.

Arrangementet startet opp med stasjonærmotorer, men har blitt utvidet med veteranbiler – både person- og lastebiler, traktorer, motorsykler etc.  Første gang i 1984 ble det utstilt ca. 25 objekter. Ved siste arrangement i 2008 var det registrert over 800 utstilte objekter. Det var totalt ca. 6.000 personer tilstede på travbana i løpet av det siste arrangementet i 2008.

Aktiviteten har etter hvert også blitt den aller største inntektskilde for klubben, men den er også arbeidskrevende.  Etter at Odd Wangen og Håkon Solås har gått bort, har spesielt to av våre medlemmer, Jan Rudberg og Ove Nordby nedlagt mye tid og ressurser i å videreføre og utvikle arrangementet til den store begivenheten det har blitt i dag. Men den innsats som alle våre medlemmer, og ikke minst våre damer legger ned er meget imponerende. Men en slik aktivitet som er vellykket blir også, på tross av stort arbeidspress på mange, et viktig bidrag til å styrke samholdet i klubben.

Nyeste kommentarer

04.07 | 12:08

Første gangen jeg på veterandagene på Magnor, kjempebra,komme...

02.07 | 08:21

200 kr for å komme inn pr. pers. når man ønsker å gjeste markedet. Kr 200 f...

01.07 | 19:55

Såvidt jeg vet så tillates det bare 25 forhåndsutvalgte biler til utstilling i ...

01.07 | 10:36

Ja hvis du synes at kr 200.- i inngang for to personer inkl. messing plakket er...